Croeso i Local Info

Chwiliwch uchod am gyfeiriad er mwyn dechrau defnyddio’r safle yma.

  • Mae’r tab Fy nghartref yn cynnig gwybodaeth sydd yn ffocysu ar eich eiddo ac mae hyn yn cynnwys pa ddiwrnodau y caiff biniau eu casglu a phwy yw eich cynghorydd lleol.

  • Mae’r tab Agosaf ata i yn cynnig manylion am eich cyfleusterau lleol.

  • Mae’r tab Fy Mapiau yn caniatáu chi edrych ar ystod o wybodaeth ar draws Sir Fynwy ar fap.

  • Mae’r tab FyHysbysiadau yn rhoi’r opsiwn i chi gofrestru i dderbyn e-byst am unrhyw newidiadau ynglŷn â’ch eiddo.

Cysylltwch os gwelwch yn dda gis@monmouthshire.gov.uk os yw eich cyfeiriad ar goll, yn anghywir neu am unrhyw reswm arall

Polisi Preifatrwydd Gwybodaeth Lleol

Powered by iShare