Croeso i Local Info

Chwiliwch uchod am gyfeiriad er mwyn dechrau defnyddio’r safle yma.

  • Mae’r tab Fy nghartref yn cynnig gwybodaeth sydd yn ffocysu ar eich eiddo ac mae hyn yn cynnwys pa ddiwrnodau y caiff biniau eu casglu a phwy yw eich cynghorydd lleol.

  • Mae’r tab Agosaf ata i yn cynnig manylion am eich cyfleusterau lleol.

  • Mae’r tab Fy Mapiau yn caniatáu chi edrych ar ystod o wybodaeth ar draws Sir Fynwy ar fap.

  • Mae’r tab FyHysbysiadau yn rhoi’r opsiwn i chi gofrestru i dderbyn e-byst am unrhyw newidiadau ynglŷn â’ch eiddo.

Cysylltwch os gwelwch yn dda gis@monmouthshire.gov.uk os yw eich cyfeiriad ar goll, yn anghywir neu am unrhyw reswm arall

Diogelu Data a Chyfrinachedd: Mae Cyngor Sir Fynwy yn cydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth sy’n llywodraethu diogelu gwybodaeth bersonol, gan gynnwys Deddf Diogelu Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR). Bydd y wybodaeth bersonol y byddwch yn ei rhannu â ni yn aros yn gwbl gyfrinachol a dim ond yn cael ei rhannu â phartneriaid dibynadwy os oes angen. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei chadw a'i defnyddio yn unol â'n polisi cadw. Am fwy o wybodaeth am breifatrwydd, ewch i: https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/eich-preifatrwydd/

Mae polisi preifatrwydd ein cyflenwr ar gael ar eu gwefan: iShare Polisi Preifatrwydd

Powered by iShare